Voorwaarden

Afhankelijk van de aard van al onze werkzaamheden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Nationaal vervoer
De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002)

Internationaal vervoer
CMR Condities

Exceptioneel vervoer
Algemene voorwaarden voor exceptioneel vervoer (AVET)

Warehousing:
De Algemene Opslagvoorwaarden

Betalingen:
Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

Wanneer u de voorwaarden wilt bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u downloaden op het volgende site: